Lufttryck i sommardäck

Lufttryck i sommardäck

Ett däck med korrekt lufttryck ökar säkerheten, är mer ekonomiskt och rullar lättare vilket också gynnar miljön. Kontrollera däcktrycket varje månad , även reservhjulet!

Kontrollera om möjligt ditt lufttryck när däcken är kalla. Om däcken är varma, vilket de blir efter bara 3 km körning, så bör du lägga till 0,3 bar extra utöver fordonstillverkarens rekommendation. Kontrollera sen gärna när däcken är kalla - då bör lufttrycket vara korrekt.

Övriga tips gällande sommardäck:
  • Om däcktrycket är 30 % eller ca 0,5 bar under rekommenderat tryck ökar risken för vattenplaning och däckens livslängd förkortas kraftigt.
  • Töm inte luft ur ett varmt däck. Vänta till däcken är kalla och kontrollera trycket då.
  • Även om däcken är fyllda med nitrogen(kvävgas) måste du kontrollera trycket regelbundet.
  • Full last, släp och bogsering skapar extra påfrestning på dina däck. Justera då trycket till biltillverkarens rekommendation för "full last".