kontakt

Lufttryck i däck

Att känna till rätt lufttryck för din bil ger dig många fördelar:
  • däckens prestanda maximeras och ditt fordon blir säkrare att framföra.
  • Utgångspunkten är att kontrollera lufttrycket på varje hjul minst en gång per månad och före varje långresa.
  • Kom ihåg att kontrollera reservdäcket också. Inkorrekt lufttryck kan göra att greppet minskar och att bromssträckan ökar. Det kan också leda till skador på dina däck och fälgar samt öka din bränsleförbrukning.


Det rekommenderade lufttrycket är nästan alltid olika för fram- och bakdäcken. Om du är osäker på din bils lufttryck, lägg några minuter på att läsa igenom den här artikeln. Det kan spara både tid och pengar.

När kontrollerade du däcken senast?
När kontrollerade du lufttrycket senast? Vet du inte?

De här frågorna är faktiskt anledningen till att så många kör med farligt lågt lufttryck. Att kontrollera trycket är både billigt och enkelt, men varför är det så få som gör något så viktigt?

  • Felaktigt lufttryck kan påverka fordonets styr- och körmåga vilket leder till ökade risker för trafikolyckor.
  • Om dina däck har så felaktigt lufttryck att de inte är säkra att köra på, kan den här artikeln öka din säkerhet och spara onödiga utgifter.
  • Är du osäker på din bils lufttryck och hur man får reda på det?
  • Korrekt lufttryck för ditt fordon ska stå i instruktionsboken. Informationen ska också stå på fordonets insida (kontrollera stolpen vid förardörren, säkringsdosan eller insidan på tanklocket). I de flesta fall anges två olika tryck:
  • För "normala" körförhållanden (exempelvis 1-2 passagerare).
    För ett lastat fordon (med extra passagerare eller tung last).

För att kontrollera lufttrycket behöver du en lufttrycksmätare eller använda den utrustning för luftpåfyllning som du hittar på t.ex. däckverkstäder och bensinmackar.Nedan ser du hur lufttrycket kan påverka din säkerhet:

LIVSLÄNGD Däck med för lågt lufttryck minskar däckens uthållighet vilket leder till onödigt slitage som i slutändan kan leda till plötslig tryckförlust.Undertryck på 0,5 eller mer = FARLIGT

STYRFÖRMÅGA Med för lågt lufttryck är fordonets styrning mindre exakt. Om en kurva kan tas i 100 km/h med ett lufttryck på 2,0 bar, så minskar hastigheten till 87 km/h vid 1,0 bar. Lågt lufttryck = sämre köregenskaper

VATTENPLANING Om lufttrycket är 30% under fordonstillverkarens rekommendation ökar risken kraftigt för vattenplaning. Lågt lufttryck = högre risk för vattenplaning

BROMSFÖRMÅGA Tester visar att bromssträckan från 90 km/h till 70 km/h är 40 meter vid 2,0 bar men 45 meter vid 1,0 bar.Det är hela 5 meter längre! 1,0 bars undertryck = 5 meter längre bromssträcka

BRÄNSLEFÖRBRUKNING Däck med undertryck på 1,0 bar ger högre rullmotstånd vilket leder till cirka 6% ökad bränsleförbrukning.
Lufttryck i däck

Lufttryck i däcken

Det rekommenderade lufttrycket är nästan alltid olika för fram- och bakdäcken. Om du är osäker på din bils lufttryck, lägg några minuter på att läsa igenom den h...

Lufttryck i vinterdäck

Rätt lufttryck i vinterdäck

När det blir kallare sjunker lufttrycket i däcket. Om däcket har 2,0 bar vid inomhustemperatur så blir trycket 1,8 bar om det är nollgradigt. Om du fyller på luft ino...

Lufttryck i sommardäck

Rätt lufttryck i sommardäck

Kontrollera alltid ditt lufttryck när däcken är kalla/bilen har stått stilla ett par timmar. Om däcken är varma, vilket de blir, efter bara 3 km körning, så bör d...