Lufttrycksguide

Lufttryck Kontrollera lufttrycket (inklusive reservhjulet) minst en gång månaden och alltid före långresor.

Genom att kontrollera ditt lufttryck minskar du dina kostnader. Däck med för lågt lufttryck kan överhettas, förbruka mer bränsle och slitas ut fortare. Däck med för högt lufttryck kan förkorta livslängden, greppet och orsaka problem med styrningen.

SLITAGE. Ett däck med 20% för lågt lufttryck ger 20% kortare livslängd. Det innebär 8 000 km på en totalsträcka på 40 000 km.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH CO2-UTSLÄPP.. Lågt lufttryck ökar bränsleförbrukningen och CO2-utsläpp.Ett däck tappar lufttryck av naturliga orsaker (cirka 0,06 bar per månad). Andra orsaker kan vara:
  • En punktering
  • Ventilen som måste bytas varje gång däcket byts ut
  • Ventilhatten som är grundläggande för en lufttät försegling
  • Fälgen som ska rengöras varje gång däcket monteras - Följ rådet från fordons- eller däcktillverkaren, framförallt vad gäller användningsförhållanden (belastning, hastigheter etc.)
  • Kontrollera lufttrycket när däcken är kalla (däck som inte har använts på två timmar eller har körts kortare än 3km i låg hastighet).
  • Om däcken är varma när du kontrollerar lufttrycket, lägg till 0,3 bar extra utöver fordonstillverkarens rekommendation. Kontrollera en gång till när däcken har svalnat.
  • Töm inte luften ur ett varmt däck
  • Även om däcken är fyllda med nitrogen (kvävgas) måste du kontrollera lufttrycket regelbundet.
Ett däck med korrekt lufttryck ökar säkerhet, är mer ekonomiskt och respekterar miljön.
Lufttryck i däck

Lufttryck i däcken

Det rekommenderade lufttrycket är nästan alltid olika för fram- och bakdäcken. Om du är osäker på din bils lufttryck, lägg några minuter på att läsa igenom den h...

Lufttryck i vinterdäck

Rätt lufttryck i vinterdäck

När det blir kallare sjunker lufttrycket i däcket. Om däcket har 2,0 bar vid inomhustemperatur så blir trycket 1,8 bar om det är nollgradigt. Om du fyller på luft ino...

Lufttryck i sommardäck

Rätt lufttryck i sommardäck

Kontrollera alltid ditt lufttryck när däcken är kalla/bilen har stått stilla ett par timmar. Om däcken är varma, vilket de blir, efter bara 3 km körning, så bör d...